Waar en wat?

Hier komt onze windturbine

De nieuwe windturbine komt op dezelfde plek als de vorige, aan de betonweg Laakwerd 6 te Tzum.

De voormalige windturbine, de Wyntsjesnijer, wekte destijds gemiddeld 500.000 kWh per jaar op. Onze nieuwe windturbine gaat maar liefst 2.700.000 kWh per jaar produceren!

Toekomst voor windenergie?

Het huidige windmolenbeleid van de provincie Fryslân biedt lokaal nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden voor windmolens. Voor dorpsmolens en bestaande molens wordt er enige ruimte voor opschaling geboden. 

 

 

Naast wind ook zon?

Naast windenergie wordt ook zonne-energie door de overheid gepropageerd. Als opwekking op het eigen dak niet lukt, kan dat binnen onze energiecoöperatie net als bij windenergie ‘op afstand’. Wij zoeken daarom daken op bestaande bedrijfsgebouwen in de regio die geschikt zijn voor zonnepanelen. Interessant voor landbouwers is de regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’.
Overigens beslissen de coöperatieleden, en wellicht ú, over toekomstplannen!

 

Fotgrafie: Douwe Jorna