Hoe werkt het?

Postcoderoosregeling

Duurzame energie-installaties voor opwekking van bijvoorbeeld zon- of windstroom, kunnen in Nederland gebruik maken van subsidies of belastingvoordelen. Wij kiezen voor het laatste, de zogenaamde Rijksregeling: ‘Regeling Verlaagd Tarief‘, maar beter bekend als de: ‘Postcoderoos’. Hierbij kunnen burgers en bedrijven samen bijvoorbeeld een windmolen of een zonnestroomsysteem exploiteren.
Voorwaarde is dat zij dat in coöperatief verband doen en dat de installatie in de eigen regio (‘postcoderoos’) gevestigd is. Als tegenprestatie krijgen de leden van de energiecoöperatie over hun eigen elektriciteitsverbruik thuis of in hun bedrijf, tot maximaal 10.000 kWh/jaar, vrijstelling van de energiebelasting. De regeling wordt minstens 15 jaar door de overheid gegarandeerd.

Bij een gemiddeld huishoudelijk elektriciteitsverbruik zijn de variabele kosten all-in ongeveer 21 €cent /kWh inclusief BTW, dus zonder de vaste kosten en de vaste teruggave-energiebelasting. Daarvan wordt ca. 6,5 €cent betaald voor de kale elektriciteitslevering. Het energiebelastingtarief is voor 2020 vastgesteld op  11,3 €cent /kWh, inclusief BTW.

Energieleverancier, overstappen?

Niet alle energieleveranciers werken aan de postcoderegeling mee. Na marktconsultatie heeft het bestuur gekozen voor het gerenommeerde duurzame energiebedrijf Greenchoice. Zij kan de coöperatieleden concurrerende groene energietarieven en goede service bieden. Nadere informatie is te bekijken via de website van Buurtmolentzum.

Als jij lid wordt van energiecoöperatie TOER én je wilt gebruik van de energiebelastingkorting, dan kun je de elektriciteitslevering voortaan dus via Greenchoice laten lopen. Daar is weinig moeite voor nodig want je wordt volledig ontzorgt.

Bereken je voordeel hier: https://www.greenchoice.nl/buurtmolentzum

Fotografie: Douwe Jorna

Coöperatielid

Als coöperatielid draag je jaarlijks contributie af aan de coöperatie TOER naar rato van je elektriciteitsverbruik thuis of in het bedrijf. Daar worden de kosten van de windmolen of andere duurzame energie-installaties van betaald. In ruil daarvoor krijg je korting op de energiebelasting, welke meer bedraagt dan de contributie. Dat voordeel wordt door de energieleverancier Greenchoice verrekent op jouw eindafrekening. Dáár zit jouw winst. En op deze manier lever jij kosteloos en zonder risico’s een bijdrage aan de duurzame energietransitie en ‘de mienskip’.

De contributie wordt gebaseerd op een rendabele bedrijfsvoering en wordt bij aanvang op 60% van de te verkrijgen belastingkorting vastgesteld. Resteert per lid een voordeel van 40%, overeenkomend met € 0,04 per kWh in 2021. Dat is een korting op het kale elektriciteitstarief van bijna 70%. Lidmaatschap wordt minimaal 3 jaar verplicht, daarna kan een lid jaarlijks uittreden.Dus: ‘doe jij ook gratis mee aan een goed project of betaal je liever belasting?

Vergeleken met zelf zonnepanelen (laten) aanleggen, is deelnemen aan onze coöperatie TOER een peulenschil. Je hoeft er nauwelijks iets voor te doen. Bovendien hoef je zelf geen geld te investeren en heb je geen gedoe aan je woning om groene stroom te gebruiken.

Dus: ‘energiecoöperatie TOER maakt werk van duurzaam. Leuker, makkelijker en beter!’

Businesscase windmolen

De windmolen zal de komende 15 jaren binnen de postcoderoosregeling groene stroom opwekken voor de coöperatieleden. Financieel ziet dat er in grote lijnen als volgt uit (bedragen exclusief BTW):

Investering windmolen : € 1.200.000,-
Elektriciteitopwekking : gemiddeld 2.700.000 kWh/jaar
Omzet : 4-3 €ton/jaar
Kosten : 2 €ton /jaar

Wil je meer weten over de energiecoöperatie TOER? Stuur dan een mail met je vraag of opmerking via ons contactformulier.