Komende activiteiten, op naar de 500 leden

Komende activiteiten
De eerst volgende activiteit is een spreekuur in Tzum op vrijdagavond. De datum en tijd zullen bepaald worden naar gelang de animo. Dit zal later worden uitgebreid naar de andere dorpen/steden. Kent u mensen in uw omgeving die hier belang bij hebben, of heeft u zelf nog vragen over BuurtmolenTzum? Geef dit door via: info@toer.frl.  Geef hierbij aan met hoeveel personen u komt (maximaal 2), wat uw vraag is, en welke vrijdag uw voorkeur heeft. 

Eind augustus en september, na de vakantieperiode, gaan we extra aan de weg timmeren om ervoor te zorgen dat we de 500 leden gaan halen. 

Team Buurtmolen Tzum

Alles wat er gebeurd rondom de ontwikkeling van Buurtmolen Tzum wordt mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met Sander van Schaik van Greenchoice. De vrijwilligers van links naar rechts.
Johannes de Schiffart, Govert Geldof, Willemke Schurer, Jan de Boer, Bart Yntema, Jikke Terpstra, Aart Dijkstra en Harry Benders. Ontbrekend: Sander van Schaik (Greenchoice)
Foto: Lieuwe Bosch

500 leden voor 1 oktober!

April – juli voortgang 
Ineens is het dan alweer juli. De tijd staat niet stil en het is dan ook een goed moment om een update te delen. Corona heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd in ons project. Zo hebben we geprobeerd informatie te delen via webinars. Helaas leverde dit niet het gewenste resultaat. Al snel merkten we dat echt, persoonlijk contact, het beste is. En ja hoe doe je dat als juist dat nu even niet kan? Een lastige! Via de mail hebben we geprobeerd zo goed mogelijk alle vragen te beantwoorden. In de tussentijd zijn we actief op Facebook en hebben we opvallende jassen en shirts waarmee we toch zichtbaar zijn. Zo hebben we in Tzum geholpen met het ophalen van het oud papier. 

Inmiddels hebben we ook met het huidige bestuur weer een echte vergadering, op afstand, in het echt gehad en hebben we plannen klaar. Want dat is nodig, de tijd dringt. We hebben de planning aangepast, maar 1 oktober is wel de nieuwe definitieve datum. Voor 1 oktober hebben we 500 aanmeldingen nodig om ervoor te zorgen dat het project door kan gaan. Momenteel staat de teller op 95. Zoals u begrijpt hebben we nog een lange weg te gaan. Ook uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. 

Via de website kunt u zien hoe we er voor staan. www.buurtmolentzum.nl

Kent u mensen die wellicht geïnteresseerd zijn? Verwijs ze naar de website en laat ze gerust contact met ons opnemen. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar er zijn echt alleen maar voordelen.