TOER te gast bij Radio Eenhoorn

Op zaterdag 7 maart 2020 werd TOER uitgenodigd bij Radio Eenhoorn te Menaldum om meer te vertellen over coöperatie TOER U.A., BuurtmolenTzum en de plannen.
Willemke Schurer heeft als bestuurslid namens TOER een kort interview gegeven in het programma.

Eerste informatieavond in Tzum geslaagd

Dinsdag 3 maart was de start van de leden- en klantenwerving voor de nieuwe Buurtmolen in Tzum. De eerste informatieavond vond plaats in dorpshuis ‘de Moeting’ te Tzum met zo’n 100 geïnteresseerden. Van energiecoöperatie Toer U.A. hebben wij samen met stichting MAST en Greenchoice de belangstellenden ingelicht over de plannen om aan het eind van 2020 een nieuwe windmolen te plaatsen. Deze komt op de locatie van de ‘oude’ dorpsmolen van Tzum. Zo’n 700 deelnemers kunnen straks stroom afnemen en mede-eigenaar worden van een windmolen van Emergya Wind Technologies B.V. Er is geen investering nodig van de leden om toch voordeel te genieten. De eerste informatieavond vond plaats in Tzum, maar zal op een aantal andere plaatsen (o.a. Achlum, Franeker en Harlingen) worden herhaald. Want hoewel de buurtmolen in Tzum komt te staan, door de postcoderoosregeling kunnen ook aanliggende dorpen/steden hier van mee profiteren. Een unieke kans! Meer informatie en deelname via www.buurtmolentzum.nl

Op 3 maart 2020 bezochten zo’n honderd belangstellenden de eerste informatieavond

Aftrap met eerste informatieavond in Tzum

Dinsdag 3 maart was de start van de leden- en klantenwerving voor de nieuwe Buurtmolen in Tzum. De eerste informatie avond vond plaats in de Moeting te Tzum, met zo’n 100 geïnteresseerden. Van coöperatie Toer hebben wij samen met Stichting Mast en Greenchoice de geïnteresseerden ingelicht over de plannen om aan het eind van 2020 een nieuwe windmolen te plaatsen. Deze komt op de locatie van de ‘oude’  dorpsmolen van Tzum. Zo’n 700 deelnemers kunnen straks stroom afnemen en mede-eigenaar worden van een windmolen van EWT. Er is geen investering nodig van de leden om toch voordeel te genieten. De eerste informatieavond vond plaats in Tzum, maar zal op een aantal andere plaatsen (o.a. Achlum, Franeker en Harlingen) worden herhaald. Want hoewel de buurtmolen in Tzum komt te staan, door de postcoderoosregeling kunnen ook aanliggende dorpen/steden hier van mee profiteren. Een unieke kans! 

Meer informatie en deelname via www.buurtmolentzum.nl

Werving voor nieuwe dorpsmolen Tzum van start

In Tzum vindt dinsdag de aftrap plaats van de campagne om 700 leden te vinden voor de energiecoöperatie TOER.

Deze coöperatie wil met een nieuwe dorpsmolen een eerste stap zetten naar volledige energietransitie. Anders dan bij de vorige dorpsmolen komen de opbrengsten niet alleen ten goede aan Tzum maar worden gestoken in de leefkwaliteit voor heel Noordwest-Friesland. 

Om die reden worden ook wervingsavonden in Franeker, Achlum en Harlingen gehouden.

Lees ook | Tzum wil ook Franeker en Harlingen betrekken bij dorpswindmolen

Bron: https://www.lc.nl/friesland/waadhoeke/Werving-voor-nieuwe-dorpsmolen-Tzum-van-start-25413575.html