Pilot Omgevingswet

Op 23 maart 2018 (Botniastins Franeker, 14-16 uur) is er een minisymposium over de pilot Omgevingswet van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. Rijk, provincie, gemeenten, Wetterskip en CC-NWF ondertekenen dan een samenwerkingsdocument. Stichting Mast gaat het windmolenproject bij de pilot indienen, want zolang het niet duidelijk hoe we met de certificering moeten omgaan, kunnen we niet verder.