Wat is regiostroom?

Eigen groene stroom uit de regio

Zelf duurzame stroom opwekken en gebruiken kan slimmer. Dat kan als je het samen doet. Via deelname aan de energiecoöperatie TOER, gevestigd te Tzum, profiteer jij ook mee en draag je bij aan ‘de mienskip’.

image002.jpg

Wij werken aan de mienskip

Sinds 1994 exploiteert stichting MAST (Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom) een zogenaamde dorps-/windmolen. De opgewekte groene stroom wordt aan energiebedrijven verkocht. Van de opbrengsten worden diverse dorpsprojecten en -verenigingen gefinancierd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het milieu en ‘de mienskip’.

Nieuw begin, we gaan door!

Echter, de dorpsmolen was economisch afgeschreven en is daarom in 2016 verkocht. Op zoek naar duurzame en rendabele projecten, wil stichting MAST nu gebruik maken van de zogenaamde Rijksregeling ‘Postcoderoos’. Voorwaarde hierbij is dat een energiecoöperatie wordt opgericht. Op die wijze kunnen burgers en ondernemers, die zelf op of bij hun woning of bedrijf geen duurzame elektriciteit kunnen of willen opwekken, dat gezamenlijk in de regio (postcode) realiseren.
Het stichtingsbestuur van MAST heeft het initiatief genomen voor de oprichting van de energiecoöperatie TOER.

Nieuws

Komende activiteiten, op naar de 500 leden

Komende activiteitenDe eerst volgende activiteit is een spreekuur in Tzum op vrijdagavond. De datum en tijd zullen bepaald worden aan de hand van de animo. Dit zal t.z.t. worden uitgebreid naar de andere dorpen/steden. Kent u mensen in uw omgeving die hier belang bij hebben, of heeft u zelf nog vragen over Buurtmolen Tzum? Geef dit door via: info@toer.frl Geef …

Team Buurtmolen Tzum

Alles wat er gebeurd rondom de ontwikkeling van Buurtmolen Tzum wordt mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met Sander van Schaik van Greenchoice.  De vrijwilligers van links naar rechts.Johannes de Schiffart, Govert Geldof, Willemke Schurer, Jan de Boer, Bart Yntema, Jikke Terpstra, Aart Dijkstra en Harry Benders. Ontbrekend: Sander van Schaik (Greenchoice)Foto: Lieuwe Bosch

500 leden voor 1 oktober!

April – juli voortgang Ineens is het dan alweer juli. De tijd staat niet stil en het is dan ook een goed moment om een update te delen. Corona heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd in ons project. Zo hebben we geprobeerd informatie te delen via webinars. Helaas leverde dit niet het gewenste resultaat. Al snel merkten we …

Door wie?

Energiecoöperatie TOER is een initiatief van stichting MAST te Tzum, waarbij MAST staat voor ‘Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom’.

Al sinds 1994 exploiteert deze stichting een dorps-windmolen en van de opbrengsten worden dorpsverenigingen en -projecten ondersteund. Zo levert zij een bijdrage aan het milieu en dorpsleven; de mienskip. Meer informatie daarover via de website van Stichting MAST.

Het bestuur van stichting MAST levert het voorlopige bestuur van de op te richten energiecoöperatie TOER.

Bestuur

  • Voorzitter :                      Govert Geldof (projectleider)
  • Secretaris :                      Harry Benders
  • Penningmeester :        Bart Yntema
  • Lid – Techniek :             Jan de Boer
  • Lid – Dorpsbelang :    Abe de Vries

 

Contact