Wat is regiostroom?

Eigen groene stroom uit de regio

Zelf duurzame stroom opwekken en gebruiken kan slimmer. Dat kan als je het samen doet. Via deelname aan de energiecoöperatie TOER, gevestigd te Tzum, profiteer jij ook mee en draag je bij aan ‘de mienskip’.

image002.jpg

Wij werken aan de mienskip

Sinds 1994 exploiteert stichting MAST (Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom) een zogenaamde dorps-/windmolen. De opgewekte groene stroom wordt aan energiebedrijven verkocht. Van de opbrengsten worden diverse dorpsprojecten en -verenigingen gefinancierd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het milieu en ‘de mienskip’.

Nieuw begin, we gaan door!

Echter, de dorpsmolen was economisch afgeschreven en is daarom in 2016 verkocht. Op zoek naar duurzame en rendabele projecten, wil stichting MAST nu gebruik maken van de zogenaamde Rijksregeling ‘Postcoderoos’. Voorwaarde hierbij is dat een energiecoöperatie wordt opgericht. Op die wijze kunnen burgers en ondernemers, die zelf op of bij hun woning of bedrijf geen duurzame elektriciteit kunnen of willen opwekken, dat gezamenlijk in de regio (postcode) realiseren. Maar vanaf 2021 kan onder de nieuwe regeling een ieder met eigen zonnepanelen meedoen.
Het stichtingsbestuur van MAST heeft het initiatief genomen voor de oprichting van de energiecoöperatie TOER.

Nieuws

Komende activiteiten, op naar de 500 leden

Komende activiteitenDe eerst volgende activiteit is een spreekuur in Tzum op vrijdagavond. De datum en tijd zullen bepaald worden naar gelang de animo. Dit zal later worden uitgebreid naar de andere dorpen/steden. Kent u mensen in uw omgeving die hier belang bij hebben, of heeft u zelf nog vragen over BuurtmolenTzum? Geef dit door via: info@toer.frl.  Geef hierbij aan …