Wat is regiostroom?

Eigen groene stroom uit de regio, maar dan slimmer

Zelf duurzame stroom opwekken en gebruiken kan slimmer. Dat kan als je het samen doet. Via deelname aan de energiecoöperatie TOER, gevestigd te Tzum, profiteer jij ook mee en draag je bij aan ‘de mienskip’. De slimheid zit hem in de belastingkorting op elektriciteit die de overheid voor 15 jaren garandeert voor coöperatieleden.

image002.jpg

Wij werken aan de mienskip

Sinds 1994 exploiteert stichting MAST (Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom) een zogenaamde dorps-/windmolen. De opgewekte groene stroom wordt aan energiebedrijven verkocht. Van de opbrengsten worden diverse dorpsprojecten en -verenigingen gefinancierd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het milieu en ‘de mienskip’.

Nieuw begin, we gaan door!

Echter, de dorpsmolen was economisch afgeschreven en is daarom in 2016 verkocht. Op zoek naar duurzame en rendabele projecten, wil stichting MAST nu gebruik maken van de zogenaamde Rijksregeling ‘Postcoderoos’. Voorwaarde hierbij is dat een energiecoöperatie wordt opgericht. Op die wijze kunnen burgers en ondernemers, die zelf op of bij hun woning of bedrijf geen duurzame elektriciteit kunnen of willen opwekken, dat gezamenlijk in de regio (postcode) realiseren.
Het stichtingsbestuur van MAST heeft het initiatief genomen voor de oprichting van de energiecoöperatie TOER.

Nieuws

TOER te gast bij Radio Eenhoorn

Op zaterdag 7 maart werd TOER uitgenodigd bij Radio Eenhoorn te Menaldum om meer te vertellen over TOER, Buurtmolentzum.nl en de ontwikkelingen.Willemke Schurer heeft names TOER een kort interview gegeven in het programma Wykein Aktueel. Benieuwd naar het fragment? Via bijgevoegde link is het terug te luisteren. http://gemist.radioeenhoorn.nl/uitzendinggemist/index.phpOnderaan de pagina: Zaterdag 7 maart, Wykein Aktueel …

Door wie?

Energiecoöperatie TOER is een initiatief van stichting MAST te Tzum, waarbij MAST staat voor ‘Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom’.

Al sinds 1994 exploiteert deze stichting een dorps-windmolen en van de opbrengsten worden dorpsverenigingen en -projecten ondersteund. Zo levert zij een bijdrage aan het milieu en dorpsleven; de mienskip. Meer informatie daarover via de website van Stichting MAST.

Het bestuur van stichting MAST levert het voorlopige bestuur van de op te richten energiecoöperatie TOER.

Bestuur

  • Voorzitter :                      Govert Geldof (projectleider)
  • Secretaris :                      Harry Benders
  • Penningmeester :        Bart Yntema
  • Lid – Techniek :             Jan de Boer
  • Lid – Dorpsbelang :    Abe de Vries

 

Contact